Důl Jan Šverma o.p.s.

Orgány OPS

Statutární ředitel:
Ing. Karel  Novotný

Správní radu společnosti tvoří tito členové:
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D
Ing. Vladimír Martinec
Miroslav Vlasák
Václav Schreier
Jiří Láš

Dozorčí radu společnosti tvoří tito členové:
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
Zdeněk Adamec
Petr Minařík

 

významní partneři