Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sanace hornicky postiženého území v k.ú. Lampertice

22. 1. 2018

Projekt řeší sanaci hornicky postiženého území areálu Dolu Jan Šverma v k.ú. Lampertice, v němž se nachází památkově chráněné objekty a které je od roku 2012 součástí Hornického skanzenu Žacléř.

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Druh dotace: Ekologická

 

Projekt řeší sanaci hornicky postiženého území areálu Dolu Jan Šverma v k.ú. Lampertice, v němž se nachází památkově chráněné objekty a které je od roku 2012 součástí Hornického skanzenu Žacléř. Práce spočívají v provedení obnovení důlního díla – bývalou slednou chodbu v 7. nadložní uhelné žacléřské sloji, ležící mělce pod povrchem v hloubce cca 7 m. Chodba je v centru areálu dolu a po její obnově bude začleněna do prohlídkové trasy skanzenu. Její celková délka bude téměř 100 m, vstup do štoly bude z nově vybudovaného portálu proti budově trafostanice těsně za vstupem do areálu dolu, výstup z chodby bude do lomu Skanzen, mezi objekty správní budovy, bývalé jídelny a sociálního objektu šaten. V obnovené chodbě budou k vidění různé typy výztuže, výstroje, geologie s uhelnou slojí, náhledem do „stařin“ a konečně i figuríny horníků. 

Zpět

významní partneři