Nadace ČEZ

Jak se peklo probouzí

24. 11. 2017

Druhý ročník této akce pro děti v podzemí byl podpořen Nadací Čez s projektovým číslem: VCE 27_17.

Projekt byl podán v programu "Podpora regionů".

 

Nadační příspěvek ve výši 46 400,- byl využit takto:

 38 400,- odměna účinkujícím čertům

                 2 500,- výzdoba pekla – rekvizity

                 3 500,- vypůjčení trůnu pro Lucifera

                 2 000,- reklama v mediích

 

Nadace Čez byla prezentována na všech propagačních materiálech – plakát, videopozvánka. Tyto materiály byly použity v tiskovinách i v online propagaci (www, sociální sítě, youtube).

Děkujeme Nadaci Čez za poskytnutí finančního příspěvku, bez něhož bychom akci těžko realizovali.

Zpět

významní partneři