Nadace Landek

Cesta do středu Země

23. 11. 2017

Vyhodnocení projektu č. 551 ,,Cesta do středu Země“

 

Výsledkem projektu je hravý interaktivní program pro děti, který jim přibližuje poutavou formou úzké propojení mezi hornictvím a geologií.

Z nadačního příspěvku byly pořízeny dětské přilby, které je budou v podzemí chránit, a ještě ke všemu se jejich zážitek z návštěvy podzemí umocní. Dále se pořídili plastové tabulky, na kterých jsou vyobrazeni živočiši žijící v období permu, které je v dole Bohumír jasně viditelné. Poslední položkou hrazenou z NP je práce odborné pracovnice, která se na přípravě programu podílela.

Program byl vytvořen na jaře roku 2018, v červnu 2018 je propagován do škol. Spuštění programu a první návštěvníky očekáváme na podzim 2018. Program je určen žákům prvního stupně základních škol.

Další rok předpokládáme vytvořit navazující program pro žáky druhého stupně základních škol s názvem „Bez nerostu nevyrostu“.

Děkujeme Nadaci Landek za poskytnutí NP.

Zpět

významní partneři