Turistická propagace hornických cílů

Název projektu: Turistická propagace hornických cílů

Registarční číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na propagaci hornických památek, které jsou velmi atraktivními artefakty v příhraniční oblasti. Hornické památky mají dlouhou minulost a zaslouží si nejen pozornost, ale hlavně ochranu. Jak na české, tak polské straně se hornických památek nenachází mnoho, a proto je důležité uchovat je i pro další generace. Vzniknou nové poutače po obou stranách hranice a mimo jiné bude na jaře 2018 uspořádaná konference pro aktéry cestovního ruchu a informační centra, aby o hornických památkách dostali relevantní informace.

Partneři projektu:

Důl Jan Šverma o.p.s. – vedoucí partner

Gmina Miejska Nowa Ruda

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzych

 

Celkový rozpočet: 62 583,84 Eur

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká Republika – Polsko

Účast dotace v rozpočtu: 85%

Termín přidělení dotace: 07/2017

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

 

V Žacléři dne 20. 11. 2017 schválil ing. Karel Novotný, ředitel o.p.s.

významní partneři