OPS

Strona internetowa została stworzona w ramach mikroprojektu "Promocja turystycznych atrakcji górniczych", numer rejestracyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

  

                              Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

významní partneři