Aktuality

Český permon 2019

25. 6. 2019

Český permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. Ceny uděluje Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

Český permon pro rok 2019 se předával na 23. setkání hornických měst a obcí v Jihlavě a to následovně:

1. Hornický folklór
Hornický spolek Praha, předseda spolku Ing. Petr Vidur
Za realizaci Hornické parády Prahou.

2. Záchrana technických památek
Ivan Cáder (Historické rudné doly Mědník)
Za záchranu systému hornických štol na vrchu Mědník. 

3. Největší počin roku
Tvůrci televizního filmu Dukla 61
Za dvoudílný televizní film DUKLA 61. 

4. Celoživotní dílo
Josef Gerthner
Za celoživotní dílo v hornictví.

5. Mimořádná cena
Ladislav Kaizar
Za celoživotní dílo v hornictví.

Zpět

významní partneři