Hornické písně

Do práce mladý horník kráčí

19. 6. 2020

Do práce mladý horník kráčí,
po boku dívky již má rád,
[:ona ho k šachtě doprovází,
růžičku mu dává na kabát.:]

Vem si tu růži, ta je z lásky,
bude tě chránit pod zemí,
[:miláčka svého vroucně líbá,
tiše pláče, prosím, vrať se mi.:]

Však osud nepřál jejich lásce,
dívčinu prosbu zatratil,
[:a mladý horník ke své milce,
nikdy víc se domů nevrátil.:]

Když mladé tělo vynášeli,
na nebi zhasla hvězdička,
[:a v jeho ruce uvadala,
jeho milé rudá růžička.:].

Zem mu svou náruč otevírá,
na rakev květy padají,
[:a jeho věrní kamarádi,
hornickou mu píseň zpívají.:].

Buď s Bohem drahý kamaráde,
co osud vzal, to nevrací,
[:my vzpomínku ti zachováme,
vždyť jsi dal svůj život za práci.:]

Zpět

významní partneři