Žacléř 2020

Hornický den v Žacléři

24. 9. 2020

V termínu 11. - 13. září se mělo v Žacléři konat 24. Setkání hornických měst a obcí. Bohužel nejasná situace ohledně vývoje nemoci COVID-19 donutila pořadatele setkání zrušit. Naše obecně prospěšná společnost Důl Jan Šverma namísto toho uspořádala tradiční Hornický den, který byl spojen se setkáním zástupců hornických a hutnických spolků ČR.

V pátek 11. září proběhla podvečerní prohlídka Hornického skanzenu. Později zahrála Hornická dechová kapela SD a.s. u Kulturního domu. V sobotu 12. září proběhla od 10 hodin prohlídka skanzenu. Po prohlídce následovalo otevření kompletní podzemní prohlídkové trasy, kdy zahrála i výše zmiňovaná hornická kapela. Od 14 hodin se již začalo v Kulturním domě scházet pár prvních účastníků Hornického dne. Samotné zahájení proběhlo v 15 hodin. V průběhu dne hrála Hornická dechová kapela SD. Zástupci SHHS ČR předali rovněž ceny Český permon za rok 2020. Je to cena, která se tradičně předává na Setkáních hornických měst a obcí v pěti kategoriích. Letos cenu v kategorii "Hornický folklor" získala Hornická kapela ze Stonavy, v kategorii "Záchrana technických památek" získal cenu Hornický spolek Barbora z Kutné Hory, v kategorii "Počin roku" získali cenu Jaromír Zelenka a Roman Živor za knihu Hornické památky ČR a v kategorii "Celoživotní dílo" získal cenu ze Spolku Řimbaba Ing. Josef Kovář. Mimořádnou cenu získal "in memoriam" Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D., zakladatel společnosti GEMEC-UNION a.s., průkopník v hornictví a díky němuž jsou v Královéhradeckém kraji dochované hornické památky v podobě hornického skanzenu v Žacléři a měděného dolu Bohumír v Jívce. Celý hornický den se nesl v duchu památky na Ing. Zdeňka Adamce. K podvečeru došlo k předání štafety městu Most, které bude pořádat 25. Setkání hornických měst a obcí v roce 2021.

Hornického dne se zúčastnilo 160 osob. Mezi nimi zástupci Hornických a hutnických spolků, významné osoby z hornického prostředí, zástupci města Žacléř, Jihlavy, Mostu. Významným hostem byl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko. Celá akce by nebyla možná bez našich sponzorů, kterým tímto děkujeme. I když toto setkání proběhlo v komornějším stylu, byla to akce vydařená.

 

 

 

 

Zpět

významní partneři