Nadace Landek

Přepis starých filmů s hornickou tématikou

23. 11. 2017

Vyhodnocení projektu č. 484. ,,Přepis starých filmů s hornickou tématikou“

 

Výsledkem projektu jsou digitalizované filmy s hornickou tématikou, které byli doposud na 8mm cívkách. Dnešní doba způsob tohoto uložení dat neakceptuje, proto bylo nutné filmy digitalizovat do dnešní doby. Výsledkem je tedy téměř 100 filmů a téměř 25 hodin záznamu. Filmy budou slavnostně představeny 29.4.2016 na otevření Nové galerie Starých fotografií a zahájení 2. Turistické sezóny na Měděném dole Bohumír.

Nadace Landek je uvedena na pozvánkách na výše zmiňovanou akci. Nadaci Landek bude při proslovech poděkováno. Vše bude zaznamenáno díky natáčení, které nám zaručení uchování vzpomínek. Filmy budou využívány během prohlídek pro širokou veřejnost. V zasedací místnosti se tak hornictví dostane díky filmům do hlubšího podvědomí nejen turistům, ale i studentům a žákům, kteří k nám přijdou na exkurzi. Na vrátnici v místě shromažďování turistů je poděkování: ,,Děkujeme Nadaci Landek za finanční podporu při realizace projektů Měděného dolu Bohumír“.

Zpět

významní partneři