OPS

Hlavním poslaním Důl Jan Šverma o.p.s. je: 

  1. zachování hornických památek v Dolnoslezské uhelné pánvi
  2. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obchodních akcí
  3. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
  4. poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  5. hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

 

 

 

 

Tyto internetové stránky jsou vyhotoveny v rámci mikroprojektu "Turistická propagace hornických cílů" s registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949. Více informací o projektu naleznete zde.

  

                               Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

významní partneři