Turistická propagace hornických cílů

Název projektu: Turistická propagace hornických cílů
Registarční číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

Projekt je zaměřen na propagaci hornických památek, které jsou velmi atraktivními artefakty v příhraniční oblasti. Hornické památky mají dlouhou minulost a zaslouží si nejen pozornost, ale hlavně ochranu. Jak na české, tak polské straně se hornických památek nenachází mnoho, a proto je důležité je uchovat i pro další generace. Vzniknou nové poutače po obou stranách hranice a mimo jiné bude na jaře 2018 uspořádaná konference pro aktéry cestovního ruchu a informační centra, aby o hornických památkách dostali relevantní informace. V rámci projektu vznikla brožura, která je věnována hornické historii a tradicím jednotlivých partnerů. Brožura je k přečtení online zde.

Partneři projektu:
Důl Jan Šverma o.p.s. – vedoucí partner
Gmina Miejska Nowa Ruda
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzych

Celkový rozpočet: 62 583,84 Eur
Účast dotace v rozpočtu: 85%
Termín realizace: září 2017 - srpen 2018

významní partneři