Główną misją Kopalni Důl Jan Šverma o.p.s.

Główną misją Kopalni Důl Jan Šverma o.p.s. jest:

  1. zachowanie górniczych  pamiątek w dolnośląskim zagłębiu węglowym
  2. prowadzenie kulturalnych, kulturalno-edukacyjnych i zabawnych ośrodków, organizacja kulturalnych wydarzeń, uroczystości, targów, pokazów i imprez biznesowych
  3. prowadzenie sportowych ośrodków i organizacja sportowych działań
  4. zaopatrzenie usług dla rodzin i gospodarstwa domowego
  5. działalności górnicze i czynności  wykonywane  z użyciem metod górniczych

významní partneři