Rekultywacja obszarów dotkniętych górnictwem w obszarze katastralnym Lampertice

22. 1. 2018

Dawca dotacji: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego CZ

Typ dotacji: Ekologiczna

 
Projekt zajmuje się rekultywacją obszarów dotkniętych górnictwem na terenie kopalni Jan Sverma, która znajduje się w katastralnym obszarze Lampertice.Na jej obszarze znajdują się chronione zabytkowe obiekty,które są od 2012 roku częścią Skansenu Górnictwa w Žacléřu.Prace polegają na wykonaniu  odnowy  wyrobiska górniczego –były  ciąg korytarzy  w 7 .warstwie zalegajęcej pokład  węgla w Žacléřu, leżącej  pod powierzchnią ,w płytkiej  głębokości około 7 m.Korytarz znajduje się w centrum terenu  kopalni, a po jego odnowieniu  będzie włączony  do trasy  wycieczkowej skansenu.Jego całkowita długość będzie wynosiła  prawie 100 m, wejście do sztolni będzie z nowopowstałego przejścia naprzeciwko   budynku  podstacji  ,tuż za wejściem do kopalni, wyjście  ze sztolni będzie prowadzić  do skansenu  kamieniołomu, między budynki  administracyjne, byłej stołówki i  społecznego budynku szatni. Odnowiony korytarz zaprezentuje różne rodzaje wzmocnień,wyposażenia, geologii pokładu węgla, wgląd do  „genezy „ i wreszcie atrapy górników.

Zpět

významní partneři