OPS

Virtuální prohlídka objektů jámy Jan a úpravny uhlí v Žacléři na tomto odkazu.

Virtuální prohlídka objektů jámy Julie v Žacléři na tomto odkazu.

 

 

Tyto internetové stránky jsou vyhotoveny v rámci mikroprojektu "Turistická propagace hornických cílů" s registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949. Více informací o projektu naleznete zde.

  

                               Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

významní partneři