Renowacja zabytkowych obiektów obróbki węgla

ZINTEGROWANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Nazwa projektu PL: Renowacja zabytkowych obiektów obróbki węgla (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), mostu  łączącego  budowę szybu z miejscem obróbki węgla i  oświetlenie wieży wyciągowej  (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) głębinowej kopalni węgla Jan
Numer rejestracyjny projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000305

 

Przedmiotem i celem projektu jest odbudowa obiektu obróbki węgla, który jest w bardzo złym stanie, mostu prowadzącego do budowy szachty, wytworzenie całkowicie nowego oświetlenia wieży wyciągowej kopalni Jan, stworzenie ekspozycji historii technologii przeróbki węgla, digitalizację i wizualizację wyposażenia skansenu górniczego, stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony zabytków kompleksu Kopalni Jan Šverma Žacléř i wreszcie renowacja urządzeń do obróbki węgla. Trasa wycieczkowa skansenu Górniczego w Žacléřu na terenie  kopalni, będzie po zakończeniu projektu rozszerzona o budowę zakładu przeróbczego i stanie się unikalnym zintegrowanym zabytkiem górnictwa węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Projekt obejmuje także przygotowanie miejsca obróbki węgla i trasy kolejki w budowli szachty kopalni Jan dla osób niepełnosprawnych.

 

Całkowity budżet projektu: 55 665 557,27 CZK
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Udział budżetu państwa/dotacji:
53 984 022,90 CZK

 

Termin przyznania dotacji: 2.1.2017
Termin dokończenia projektu: 30.5.2018

W Žacléři dnia 9.1.2017
Ing. Karel Novotný - dyrektor zarządu Důl Jan Šverma o.p.s.

významní partneři