Označení nově přístupné štoly Jitřenky

31. 8. 2018

 

Rezultatem projektu jest napis „Sztola Jitřenka”, który jest wypalny na blachę nierdzewną.

Napis ten jest umieszczony bezpośrednio nad wejściem do sztolni Jitřenka, która została otwarta 16. 5. 2018 w obecności dyrektora Fundacji Landek inż. Josepha Gavlas.

Napis będzie służyć wszystkim turystom, którzy odwiedzą skansen górnictwa w Žacléřu i zobaczą sztolnię Jitřenku. Napis będzie zachowany na wszystkich zdjęciach turystów, którzy się fotografują przed wejściem sztolni.

Logo Fundacji Landek i podziękowanie znajduje się na stronie www.djs-ops.cz. Dziękujemy Fundacji Landek za dostarczanie.

 

 

 

 

Zpět

významní partneři