Oznaczenie zabytków kultury

30. 4. 2016

Rezultatem projektu jest napis „DŮL BOHUMÍR”, który jest wypalony na blachę nierdzewną. Napis jest umieszczony nad wejściem do sztolni i będzie służyć wszystkim odwiedzającym. Fotografuje się tutaj niemal każdy turysta i każda grupa, więc napis zostanie uwieczniony na licznych fotografiach. Napis zostanie przedstawiony 29.04. podczas otwarcia drugiego sezonu turystycznego i inauguracji otwarcia Nowej galerii Starych fotografii. Powstanie nagranie DVD z otwarcia wystawy, które zostanie przekazane dalej i w ten sposób dojdzie do kolejnej promocji fundacji Landek.

 

Logo Fundacji Landek jest wykorzystane na zaproszeniach na inaugurację. Zostanie ona wymieniona w przemówieniach. Na portierni, w miejscu zgromadzeń turystów znajduje się podziękowanie: „Dziękujemy Fundacji Landek za wsparcie finansowe przy realizacji projektu  Kopalni miedzi Bohumír”.

 

Zpět

významní partneři