Promocja turystyczna atrakcji górniczych

Nazwa projektu: Promocja turystyczna atrakcji górniczych
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

 

Projekt ma na celu promowanie zabytków górniczych, które są bardzo atrakcyjnymi artefaktami w strefie przygranicznej. Zabytki górnicze mają długą historię i zasługują nie tylko na uwagę, ale również ochronę. Zarówno po stronie czeskiej ale również polskiej nie znajduje się wiele zabytków górniczych, więc ważne jest ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Pojawią się nowe billboardy po obu stronach granicy i między innymi będzie na wiosnę 2018 roku zorganizowana konferencja dla osób zainteresowanych ruchem turystycznym oraz centra informacyjne, aby o zabytkach górniczych zostały podane odpowiednie informacje.

 

Partnerzy projektu:
Důl Jan Šverma o.p.s. - partner główny
Gmina Miejska Nowa Ruda
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzych

 

Całkowity budżet: 62 583,84 Eur
Projekt jest współfinansowany z programu Interreg V-A Česká Republika - Polsko.
Udział dotacji w budżecie: 85%
Termin przyznania dotacji: 07/2017
Planowana data rozpoczęcia: 1. 9. 2017
Data zakończenia projektu: 31. 8. 2018

 

W Žacléři dnia 20. 11. 2017
Ing. Karel Novotný - dyrektor zarządu Důl Jan Šverma o.p.s.
 

 

významní partneři