Ministerstvo kultury

Renovace střechy strojovny jámy Františka

4. 10. 2019

Název projektu: Renovace střechy strojovny jámy Františka

Střecha strojovny se nacházela ve velmi havarijním stavu. Strojovna navazuje přímo na šachetní budovu a mezi těmito budovami vznikla trhlina, díky které docházelo k průniku vody, sněhu, či nečistoty do interiéru strojovny. Cílem projektu tak byla kompletní oprava střešní konstrukce této kulturní památky. 

Celkový rozpočet projektu: 296 302,- Kč
Účast státního rozpočtu/dotace:
200 000,- Kč
Termín realizace:
 červen - říjen 2019

                                           
Projekt "Renovace střechy strojovny jámy Františka" byl spolufinancován Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.

Zpět

významní partneři