Obnova památkových objektů Julie

Název projektu: Obnova památkových objektů strojovny a šachetní budovy s těžní věží jámy Julie na stavebních parcelách 199 a 185/1 v k. ú. Lampertice
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004633

Cílem rekonstrukce památkových objektů je nejnutnější sanace jednotlivých konstrukcí za účelem ukončení postupné degradace a chátrání objektů. Součástí je restaurování betonových a ocelových nosných, nenosných i technologických prvků. Technický způsob a vzhled restaurování některých ocelových prvků. Některé části nosných konstrukcí jsou v havarijním stavu. Jedná se především o zastřešení objektů, narušené stropní konstrukce a narušené svislé a vodorovné nosné i betonové konstrukce.

Celkový rozpočet projektu: 66 945 008,51 Kč vč. DPH
Účast státního rozpočtu/dotace: 63 597 758,08 Kč vč. DPH
Předpokládaný termín realizace: leden 2021 - červen 2023

významní partneři