Důl Jan Šverma o.p.s.

Důl Jan Šverma o.p.s.

Obecně prospěšnou společnost Důl Jan Šverma založila v roce 2003 firma GEMEC-UNION a.s., sídlo Jívka 187, PSČ 542 13.

Hlavním poslaním naší o.p.s. je: 

  1. zachování hornických památek v Dolnoslezské uhelné pánvi
  2. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obchodních akcí
  3. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
  4. poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  5. hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

významní partneři