Měděný důl Bohumír

Historie dolování na Jívecku je proti jiným regionům Podkrkonoší poměrně mladá. Souvisí až s rozvojem průmyslu 19. století. Celé území je součástí morfologicky a geologicky samostatného celku - vnitrosudetské neboli dolnoslezské pánve. První zmínky o dolování sahají do roku 1853, konec těžby je pak datován na rok 1965. V roce 2015 se tak po 50.-ti letech otevřel veřejnosti.

Důl Bohumír se nachází v areálu společnosti GEMEC-UNION a.s., v katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova, cca 60 km jihovýchodně od Kowar. Návštěva dolu je vhodná za každého počasí. Je-li horko - ochladíte se zde, prší-li - ukryjete se. Poznáte zde nejen krásy a taje země, která je pod námi, ale také poznáte příběhy opředené tajuplné místo. Zárověň si připomenete, co těžba a dolování obnáší za kus dřiny. A že nevíte, kam horníci chodili na záchod. Pojďte na prohlídku a všechno o havířině se u nás dozvíte.

významní partneři