Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sanace hornicky postiženého území v k. ú. Lampertice

22. 1. 2018

 

Název projektu: Sanace hornicky postiženého území v k. ú. Lampertice

Projekt řeší sanaci hornicky postiženého území areálu Dolu Jan Šverma v k. ú. Lampertice, v němž se nachází památkově chráněné objekty a které je od roku 2012 součástí Hornického skanzenu Žacléř. Práce spočívají v provedení obnovení důlního díla – bývalou slednou chodbu v 7. nadložní uhelné žacléřské sloji, ležící mělce pod povrchem v hloubce cca 7 m. Chodba je v centru areálu dolu a po její obnově bude začleněna do prohlídkové trasy skanzenu. Její celková délka je téměř 100 m, vstup do štoly je z nově vybudovaného portálu proti budově trafostanice těsně za vstupem do areálu dolu. V obnovené chodbě jsou k vidění různé typy výztuže, výstroje, geologie s uhelnou slojí, náhledem do „stařin“ a i figuríny horníků. Štola byla pojmenována Jitřenka a od května 2018 je součástí prohlídkové trasy hornického skanzenu.

Účast státního rozpočtu/dotace v roce 2016: 2 000 000,- Kč
Účast státního rozpočtu/dotace v roce 2017: 2 000 000,- Kč
Účast státního rozpočtu/dotace v roce 2018: 1 291 552,- Kč
Celková výše dotace: 5 291 552,- Kč
Termín realizace: 2016 - 2018

                                           

Projekt "Sanace hornicky postiženého území v k. ú. Lampertice" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zpět

významní partneři