Důl Jan Šverma o.p.s.

Orgány OPS

Statutární ředitel:
Ing. Karel  Novotný

Správní radu společnosti tvoří tito členové:
Alena Švecová
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D 
Ing. Vladimír Martinec
Aleš Vaníček
Ing. Radek Hojný
Jiří Láš

Dozorčí radu společnosti tvoří tito členové:
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
Zdeněk Adamec
Petr Minařík

 

významní partneři