Jak to začalo

22. 6. 2012

Důl Jan Šverma v Žacléři byl jako jediný důl v ČR likvidovám od roku 1993 postupným zaplňováním volných prostor v podzemí samotuhnoucí zakládkou. Tato metoda likvidace dolu si vynutila provozování těžních zařízení hlavních důlních děl, hlavních ventilátorů, kompresorů a dalších povrchových zařízení do konce likvidace dolu. Díky pomalému způsobu likvidace dolu, provozování všech bezpečnostních zařízení dolu byla v roce 1999 zahájena prohlídková činnost v dole a to na úrovni 4.patra. Tato se s postupem likvidace dolu posouvala na 2. a později na 1. patro dolu a byla v roce 2004 z bezpečnostních důvodů ukončena. V té době vznikla myšlenka vzniku hornického skanzenu z povrchových objektů a zařízení dolu. Samozřejmě, musela být ukončena likvidace hlavních důlních děl, objekty pro využití potřeby skanzenu musely být opraveny, jednalo se i o legislativní kroky, které byly učiněny. A tak jsou hlavní objekty skanzenu - to je strojovna jámy Jan a Julie, šachetní budovy s těžní věží a spojovací most těchto jam prohlášeny kulturními památkami ČR a budou nejen vedeny pod registračním číslem ministerstva kultury, ale budou od 1. 7. 2012 i přístupné odborné a laické veřejnosti.

Zpět

významní partneři