Velký prohlídkový okruh

Tato prohlídka se koná v rámci stanovených termínů (viz níže). V rámci této prohlídky se podívate do veškerých budov, které jsou součástí hornického skanzenu. Oproti klasické prohlídce se tato prohlídka liší v tom, že se podívate i na místa, kam se v rámci klasické prohlídky návštěvníci nepodívají. Navštívíte tak štolu Jitřenku, sociální blok s řetízkárnou, cáchovnu, šachetní budovu jámy Jan, z vozíkového oběhu bude možné vystoupat na těžní věž, dále se podívate do úpravny uhlí (tzv. prádlo), šachetní budovy jámy Julie, strojovny jámy Julie, ventilátorovny a strojovny jámy Jan. Průvodce je báňský technik s mnohaletou zkušeností. 

Upozorňujeme, že se jedná o náročnější prohlídku.

Doba trvání prohlídky: minimálně 3 hodiny

Minimální počet účastníků: 8 osob

Cena: 300,-/osobu (cena je stejná pro dospělé, děti, důchodce)

Rezervace:

  • Provádějte na e-mail: hornickyskanzen@djs-ops.cz 
  • Do předmětu zadejte: Velká prohlídka.
  • Do mailu zadejte počet míst, které chcete zarezervovat a datum prohlídky.


V případě nenaplnění kapacity prohlídky Vás budeme kontaktovat hromadně přes email.

Termíny 2024:

  • 30. 03. 2024 od 13 hodin
  • 05. 05. 2024 od 13 hodin
  • 28. 09. 2024 od 13 hodin

významní partneři