Slavnostní vydání knihy Hornictví na Žacléřsku

25. 6. 2015

Dne 25.6.2015 byl v sále Kulturního domu Žacléř slavnostně uzavřen Mikroprojekt „Hornictví na Žacléřsku“ s registračním číslem CZ.3.22/3.3.02/14.04269, který byl realizován v rámci Česko - Polské přeshraniční spolupráce společně s městem a Gminou Kowary.

Akce se zúčastnilo celkem 104 hostů včetně přátel z Polska. Výstupem Mikroprojektu je kniha Hornictví na Žacléřsku, ve které autoři dosud nepublikovaným způsobem popsali stručně dějiny hornictví hlavních krkonošských obcí na české i polské straně, hlavní pozornost byla věnována historii hornictví na Žacléřsku a v Kowarech. Kniha byla požehnána, autoři knihu zájemcům podepsali. Součástí akce bylo i poděkování za spolupráci Ing. Mgr. Lipińskému, který ukončil svoji aktivní pracovní etapu na městském úřadě v Kowarech, slíbil však, že i jako důchodce je připraven se svojí dobrou znalostí češtiny a stále svěží myslí přispět k přípravě dalších společných projektů.

Zpět

významní partneři