Úpravna uhlí

6. 11. 2018

Prohlídková trasa se prodlužuje.

Již v příští sezóně (2019) se návštěvníkům zpřístupní další část bývalého dolu Jan Šverma – úpravna uhlí – a prohlídkový okruh se stane unikátní ucelenou památkou černouhelného hornictví nejen ve Východních Čechách, ale i na celém území České republiky.

Dne 2. ledna 2017 byla naší obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma přidělena dotace na rekonstrukci úpravny uhlí, která se nacházela ve velmi havarijním stavu. Rekonstruoval se i spojovací most z úpravny do šachetní budovy jámy Jan, či bylo provedeno restaurování zařízení v úpravně. Na zimu 2017 bylo provedeno osvětlení těžní věže Jan. V úpravně na návštěvníky čeká nově vytvořená expozice o historii technologie úpravy uhlí, ale i digitalizace a vizualizace hornického skanzenu. Došlo také k instalaci nového zabezpečovacího systému. Součástí bylo i zpřístupnění úpravny a části šachetní budovy – konkrétně vozíkového oběhu – imobilním osobám.

Projekt „Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st. parcela č. 259 v k. ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (st. parcela č. 318 v k. ú. Lampertice) hlubinného dolu Jan“, který je registrován pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000305, byl spolufinancován Evropskou unií.  

Zpět

významní partneři