Hornické písně

Cestička k Majrovce

9. 6. 2020

Cestička k Majrovce ušlapaná,
šla po ní dívenka uplakaná,
[:včera si zpívala, miláčka líbala,
dnes už je od něho odloučená.:]

Čekala miláčka po celý den,
až on jí vyfárá z Majrovky ven.
[:Vyšlehly plameny nad černé kameny,
a v nich je miláček zavalený.:]

Cestička k hřbitovu uježděná,
odvážej tam těla zohavená.
[:Zavřel se navždy rov, zanechal tisíc vdov,
v mém srdci rána je otevřená.:]

Zpět

významní partneři