Jak se peklo probouzí

Akce pro děti, která probíhá na konci turistické sezóny. Jedná se o relativně ojedinělou akci, kdy se přímo v chodbách měděného dolu Bohumír objevuje samotné peklo. Výjimečnost akce spočívá v tom, že probíhá v podzemí a tím v autentickém prostřední pro vytvoření iluze pekla. 

Děti, které akci navštíví, si vyzkoušejí každodenní činnosti čertů, jejich povinnosti, ale ani legrácky si čertíci neodpustí. 

Děti si v minulých ročnících prošly čertovskou školou, pak se okolo kovárny dostaly k vědmě Bertě, která za všech okolnostní znala všechny. S čertíky pak společně připravily dřevo, aby bylo pod kotlem stále čím topit. Nakonec navštívily samotný pekelný sál, kde trůní sám Lucifer. Lucifer stejně jako vědma ví všechno a hříchy patřičně odměňuje! 

Neváhejte a přijďte se sami přesvědčit, že peklo ví všechno.

Letošní ročník se koná v termínu od 19. 10. do 3. 11. 2019 a to vždy o víkendech. Letos se děti projdou čertovským pokojíčkem a dokonce navštíví čertovského doktora. Samozřejmostí je audience u pána pekel Lucifera. Nakonec děti v čertovské dílně zatlučou hřebíky nebo přišijí knoflíčky. 

Akce probíhá za podpory Královéhradeckého kraje, obcí Jívka, Radvanice, Chvaleč a sponzorů (viz plakát), kteří akci zajistili finančně i materiálně. Za což jim patří velké díky!

!!Rezervace termínu nutná!! - kdo přijde neohlášeně, do pekla se zcela jistě nedostane. Podmínky pekelné audience jsou stanoveny tak, že rezervace termínu je povinností (kvůli kapacitě podzemí i kvůli hříchům).

významní partneři