Jak se peklo probouzí

Akce pro děti, která probíhá na konci turistické sezóny. Jedná se o relativně ojedinělou akci, kdy se přímo v chodbách měděného dolu Bohumír objevuje samotné peklo. Výjimečnost akce spočívá v tom, že probíhá v podzemí a tím v autentickém prostřední pro vytvoření iluze pekla. 

Děti, které akci navštíví, si vyzkoušejí každodenní činnosti čertů, jejich povinnosti, ale ani legrácky si čertíci neodpustí. Děti si v minulých ročnících prošly čertovskou školou, pak se okolo kovárny dostaly k vědmě Bertě, která za všech okolnostní znala všechny. S čertíky pak společně připravily dřevo, aby bylo pod kotlem stále čím topit. Nakonec navštívily samotný pekelný sál, kde trůní sám Lucifer. Lucifer stejně jako vědma ví všechno a hříchy patřičně odměňuje! 

Neváhejte a přijďte se sami přesvědčit, že peklo ví všechno. Termíny pro rok 2020 budou ohlášeny měsíc před konáním akce.

 

významní partneři